Trường Đại học Quốc Gia Đài Loan được đánh giá là trường đại học danh tiếng nhất Đài Loan. Xếp hạng thứ 95 trên thế giới,(theo bảng xếp hạng Time Higher Education năm 2009) có yêu cầu đầu vào cao nhất tại Đài Loan.

Khuôn viên trường Đại học Quốc Gia Đài Loan

Khu học xá trường

Tiền thân của Đại học Quốc gia Đài Loan là Đại học Hoàng gia Taihoku (Đài Bắc) (TIU), được thành lập bởi người Nhật vào năm 1928. Chủ tịch đầu tiên là Tiến sĩ Taira Shidehara. Khi TIU được thành lập lần đầu tiên, nó có hai trường đại học: Khoa Văn học và Chính trị, và Khoa Khoa học và Nông nghiệp, và có tổng cộng 59 sinh viên.

Khoa Y và Khoa Kỹ thuật được bổ sung lần lượt vào năm 1935 và 1943. Khoa Khoa học và Nông nghiệp cũng được chia thành hai trường cao đẳng vào năm 1943: Khoa Khoa học và Khoa Nông nghiệp.

Khuôn viên trường  Y tế cộng đồng

Khuôn viên trường Nghệ Thuật Đại Học Quốc Gia Đài Loan

Trong thời kỳ Đại học Hoàng gia Taihoku, mỗi trường đại học bao gồm các “bài giảng”, được thực hiện bởi một giáo sư và bao gồm trợ lý giáo sư, trợ lý, giảng viên và nhân viên văn phòng. Năm 1945, năm trường có 114 bài giảng với 382 sinh viên.

Sau Thế chiến II và sự nhượng bộ của Đài Loan đối với chủ quyền của Trung Quốc, R.O.C. Chính phủ đã hoàn thành công việc tiếp quản chính thức vào ngày 15 tháng 11 năm 1945, với Tiến sĩ Tsung-lo Lo làm chủ tịch đầu tiên, và tổ chức lại và đổi tên trường thành “Đại học Quốc gia Đài Loan”. Khoa Văn học và Chính trị của TIU được chia thành hai trường: Cao đẳng Nghệ thuật Tự do và Cao đẳng Luật. Do đó, trường bao gồm sáu trường đại học (Nghệ thuật tự do, Luật, Khoa học, Y học, Kỹ thuật và Nông nghiệp) và có hai mươi hai khoa với 500 sinh viên lẻ.

Khoa buổi tối, Trường Cao đẳng Quản lý, Trường Cao đẳng Y tế Công cộng và Trường Cao đẳng Kỹ thuật Điện (được đổi tên thành Trường Cao đẳng Kỹ thuật Điện và Khoa học Máy tính năm 2000) được thành lập lần lượt vào năm 1967, 1987, 1993 và 1997.

Khuôn viên trường Kỹ Thuật Điện và Khoa học Máy tính

Năm 1999 , Trường Khoa học Xã hội đã thay thế Trường Cao đẳng Luật và Khoa Luật được nâng cấp để trở thành Trường Cao đẳng Luật. Bộ phận buổi tối và Trung tâm Giáo dục thường xuyên cũng được kết hợp thành Bộ phận Phát triển Giáo dục & Chuyên nghiệp.

Khuôn viên trường Luật – Đại học Quốc Gia Đài Loan

Năm 2002, Trường Cao đẳng Nông nghiệp được đổi tên thành Trường Cao đẳng Tài nguyên Sinh học và Nông nghiệp.

Năm 2003, Trường đại học Khoa học sự sống được thành lập. Tính đến năm học 2018-2019, Trường có tổng cộng 11 trường cao đẳng, 3 trường chuyên nghiệp (nha khoa, thú y và dược), 56 khoa, 112 viện sau đại học, 18 chương trình thạc sĩ và tiến sĩ, và hơn 50 trung tâm nghiên cứu, bao gồm Trung tâm Nghiên cứu Dân số và Giới, Trung tâm Khoa học Vật chất Ngưng tụ, Trung tâm Công nghệ Sinh học, Trung tâm Nghiên cứu Nhật Bản và Trung tâm Nghiên cứu Đa dạng Sinh học. Số lượng sinh viên đạt gần 32.000 trong năm 2018.

THỜI GIAN NHẬP HỌC
– Kỳ mùa thu: tháng 9
– Kỳ mùa xuân: tháng 2

Khóa học/ Ngành học/ Bậc học:

Đại học Quốc gia Đài Loan đào tạo các chương trình bậc Đại học, Thạc sĩ và Tiến sĩ ở cả 11 chuyên ngành tại trường:

 • Nghệ thuật tự do
 • Kỹ thuật
 • Khoa học
 • Khoa học xã hội
 • Luật
 • Tài nguyên sinh học và Nông nghiệp
 • Quản trị
 • Y tế cộng đồng
 • Kỹ thuật Điện và Khoa học máy tính
 • Y học
 • Khoa học đời sống

HỒ SƠ

 • Học lực từ 6.5 trở lên
 • Bằng ngôn ngữ: TOEIC 375, TOCFL LEVEL1
 • Hộ chiếu
 • Ảnh 4×6 8 tấm
 • Giấy khai sinh
 • Hộ khẩu
 • Giấy xác nhận dân sự

CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ GIÁO DỤC ABC

Địa chỉ: Số 18, đường 22, Linh Chiểu, Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh

Hotline: 0909 866 557 or 0906 888 591

Websiteduhocdailoan.com.vn

Facebook: duhocdailoan.abc

Categories: Tin tức

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *