Đại Học Công Nghệ Nam Khai

Đại học công nghệ Nam Khai Đài Loan nổi tiếng với các ngành đào tạo cơ khí, công nghiệp, logistics, công nghệ thông tin… và một số ngành khác. Trường có khuôn viên đẹp, có các hoạt động ngoại khóa sôi nổi và đầu ra sinh viên cực kỳ chất Read more…